Miinatta Oy, Lahti

Autovaakaohjelma

GSW vaakaohjelma

GSW vaakaohjelma soveltuu erinomaisesti autovaakakäyttöön.

Siihen voidaan liittää kaikki tarvittavat lisävarusteet.

Se on helppokäyttöinen käsin PC:llä suoritettuna ja kuljettaja terminaalin avulla tunnisteita (koodi) käyttäen.

Ohjelmalla voi suorittaa useamman punnituksen yhteenlaskun (huom! akselivaaka).

gsw vaakaohjelma

Klikkaa kuva isommaksi!

Ohjelman ominaisuuksia mm.:

  • yksityiskohtaisten asiakas- ja punnitustietojen tallentaminen
  • päivä-, asiakas- tai tuotekohtaisten raporttien luonti
  • punnituskuitin ja punnitukseen perustuvien laskujen tekeminen
  • liikennevalojen ja puomien automaattisen ohjaaminen
  • kuorman epäpuhtauksien vähentäminen nettopainosta
  • säteilyportin tietojenkeruu
  • tietoihin pääsy verkon kautta

gsw ohjelma gsw vakaohjelma

Vaakaohjelmaan voi liittää myös useamman vaa’an (myös tasovaa’at). Siten kaikki yrityksen punnitukseen liittyvä toiminta ja tiedonkeruu voi keskittyä yhteen ohjelmaan säästäen aikaa ja vaivaa.

Asiakas- ja tuotetiedot syötetään punnitusnäyttöön tietokoneella tai itsepalvelupäätteellä, josta ne tallentuvat ohjelmaan punnituksen suoritettua.

Suoritettujen punnitusten tiedot säilyvät ohjelmassa myöhempää tarvetta varten.

Kuljettaja terminaali Lisänäytöt

PC Ohjelmat Vaakanäytöt


Punnitusohjelmisto

autovaaka

Klikkaa kuva isommaksi!


Tasovaakakäytössä voidaan hyödyntää tarvittavien tietojen tallentaminen ja rekisteröinti samoin kuin autokäytössäkin